Workshopy a mentoring zdarma pro zvládnutí krize #nejstenatosami

Mozek, neurony, a chování aneb vesmír v naší hlavě

16.12.2020 - 19:00 - 20:00

Kouč, profesor, neurovědec Aleš Stuchlík si pro vás připravil workshop, ve kterém s vámi posdílí informace k tomuto tématu.


Chování živočichů i člověka lze do určité míry chápat jako konečný projev činnosti miliard nervových buněk (neuronů) v mozku a jejich spojení. Způsob, jakým spolu nervové buňky hovoří, jak se v mozku ukládají a zpracovávají informace, a jak se to projeví na činnosti celého organismu, zůstával lidstvu až do relativně nedávné doby téměř neznámý. Na základě poznatků anatomů z konce 19. století zažily neurovědy nebývalý rozmach právě ve 20. století. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro chování. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška poodhalí některá tajemství neurovědeckého výzkumu a ukáže moderní přístupy ke zkoumání mozku.

Aleš působí také jako kouč https://www.koucove.cz/#galerie

Aleš Stuchlík je neurovědec, kouč a mentor. Profesně se zabývá učením a pamětí, tedy tím, jak si ukládáme poznatky a dovednosti a jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2017 byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze. Koučování a mentoringu se začal věnovat pro touhu propojit vědecké poznatky s běžným životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život. Využívá moderní poznatky o lidském mozku a propojuje je s motivačním přístupem a rovnocenným partnerstvím. Koučovací kompetence si osvojil v akreditované škole Koučink Centrum. V mentorské praxi využívá dlouholeté zkušenosti s vedením desítek studentů od středoškoláků až po doktorandy. Jeho přednášky vychází z dlouholetých zkušeností s výukou a popularizací vědy.

Formulář pro přihlášení

V den konání Vám pošleme na email údaje k připojení.