Workshopy a mentoring zdarma pro zvládnutí krize #nejstenatosami

"JAK NA UČENÍ "

18. 3. 2021 - 18:00 - 19:00

Koučka Yvona Štěpanyová si pro vás připravila workshop, ve kterém s vámi posdílí informace k tomuto tématu.

Dnešní doba na nás všechny, nejen na rodiče a jejich děti, klade mnoho nových nároků a zároveň musíme zvládat nové neznámé překážky, aniž bychom pochopili a překonali ty "staré". To v nás vyvolává nejistotu, napětí, neklid a ovlivňuje též naše výsledky. Přitom pozitivní a klidná atmosféra především při učení je základem pro jeho dobré zvládnutí.
 • Co znamená učit druhého?
 • Jak si vysvětlit neuspokojivé školní výsledky přesto, že se s dítětem učíte dlouhé hodiny?
 • Proč musíte své dítě do učení nutit a potýkáte se s jeho nechutí, nepozorností, vzdorem?
 • Jaké nové překážky v učení "COVIDOVÁ" doba přináší, jak je lze řešit a neztrácet při tom jistotu ve správnost svého přístupu a pochopení?

Yvona působí také jako koučka https://www.koucove.cz/#galerie

Mgr. Yvona Majerová Štěpanyová, učitelka, lektorka, mentorka, koučka, manažerka, matka

 • má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí i dospělých
 • řídí studijní centrum BASIC České Budějovice, které se zaměřuje na doučování, přípravu na zkoušky, pomáhá řešit potíže s učením, vč. motivace k učení, pracuje s dětmi s diagnózou
  "dys-", ADHD
 • připravuje a realizuje vzdělávací a rozvojové programy pro školy, pedagogické pracovníky
  i zaměstnance firem
 • pořádá semináře o čtenářské gramotnosti a učení pro rodiče, pedagogy i veřejnost
 • působí jako koučka, mentorka a supervizorka pro školy i firemní klientelu
 • jako koučka se specializuje na výchovu, vzdělávání, osobní, profesní a životní koučink
 • je zapojena do charitativního projektu "nejstenatosami"

Formulář pro přihlášení

V den konání Vám pošleme na email údaje k připojení.