Podporujeme

Společensky Prospěšné Projekty D U O Inner Focus Sport Academy - IFSA

Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

O nás

Registr Koučů ČR je největší registr profesionálních koučů v ČR. Má za cíl propojit zájemce o koučink s profesionálními externími kouči, studenty koučinku a dobrovolníky, kteří se podílejí svými dobrovolnými hodinami v projektech realizovaných pod záštitou neziskové organizace CoEDU www.coedu.cz. CoEdu jehož posláním je seznámit zájemce z řad široké veřejnosti s koučinkem a naučit je používat koučovací přístup při práci s dětmi v rodinách, vzdělávacích zařízeních a také při vlastním rozvoji.

Společnost Koučink Centrum, s.r.o. provozuje Registr koučů ČR od roku 2006. Od té doby se pojetí o koučinku v ČR posunulo vpřed a trh nabízí mnoho možností jak získat informace o této nové metodě osobního rozvoje. Registr koučů ČR nabízí klientům, zájemcům o koučink přehledný seznam externích koučů vč. jejich velmi podrobného profilu, s veškerými kontaktními informacemi, které klient potřebuje. Klient má možnost zadat zdarma poptávku a umístit ji.

Výběr koučů, kteří nejsou absolventy akreditovaných kurzů Koučink Centra do registru, probíhá formou doloženého vzdělání v koučinku + zaslání nahrávky koučovacího rozhovoru v délce 30'. Po posouzení nahrávky mentorem, která splňuje kriteria dle kompetencí ICF je kouč požádán o vyplnění profilu a schválen. Absolventi akreditovaných kurzů Koučink Centra jsou zařazeni v registru automaticky a nemusí dokládat potvrzení o vzdělání a mentoringu. Tyto služby jsou již zahrnuty v rámci kurzů.

Pro externí kouče nabízí možnost obchodního zviditelnění profilu a značky kouče, sběr praxe v rámci neziskových hodin a karierního postupu při získávání akreditace ICF.

Věříme, že pro klienty i externí kouče bude Registr koučů ČR důvěryhodným zdrojem kvalitních informací a novou možností propojení koučů a jejich potenciálních klientů.

Klienti, pamatujte na to, že vzdělání není vše. Profesionální chování, dodržování etického chování, dohod, nabídzení koučinku a ne jiné služby pod tímto názvem vždy záleží na kouči. Proto doporučujeme dříve, než kouče oslovíte mít představu o tom, co koučování je a jakou službu Vám kouč má poskytnout, oslovení koučů s žádostí o nabídku, telefonický rozhovor s koučem - již z komunikace po telefonu poznáte mnoho. Na jaké otázky se můžete koučů ptát a které nenajdete v jejich profilu: kolik odkoučoval za poslední rok hodin a jak dlouho s jednotlivými klienty jako kouč pracuje, v jaké intenzitě, kdy byl naposledy na rozvojovém tréninku a co mu přinesl, kolik klientů má nyní aktivních, zda spolupracuje spíše se společnostmi nebo jednotlivci, zda se podílí na neziskových projektech a je aktivním členem profesní organizace.

Registr není klientovi nástrojem pro celkovou garanci poskytnuté služby, ale skvělým sítem pro další výběr Vašeho kouče. Pokud byste se výběrem nechtěli zabývat sami, kontaktujte nás, uděláme předvýběr.

S přáním krásného dne a pozdravem Registr koučů ČR.

  Zapomenuté heslo

Partneři

Koučink centrum
ICF