Podporujeme

Společensky Prospěšné Projekty D U O Inner Focus Sport Academy - IFSA

Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

O koučinku

Co je to koučink? Kdo je to kouč?

Koučink je partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle a vytvoření struktury, podpory a optimálního motivačního prostředí za účelem dosažení tohoto vytčeného cíle. Koučink je možné využívat jak v pracovní, tak osobní sféře.

Kouč je osoba, která vytváří se svým klientem unikátní a rovnocenný vztah – společně definují konkrétní cíle a nejvhodnější způsoby jejich dosažení. Kouč dbá o to, aby klientovi nechyběla motivace a usměrňuje jeho energii tak, aby byla co nejlépe využita. Zodpovědnost za dosažení výsledku je rozložena stejným dílem mezi kouče a klienta.

Koučink není manipulace! Klient je vždy ten, kdo si určuje a vybírá řešení, jenž mu nejvíce vyhovuje.

Přínosy koučinku pro firmy a manažery

Koučink je v celém světě dynamicky se rozvíjející obor, stal se součástí leadershipu. Jako nástroj ke zvyšování výkonnosti je např. ve Velké Británii využíván u 79% nadnárodních korporací! (zdroj CIPD Great Britain, 2004).

Proč? Protože je efektivnější než jiné metody.

Je aplikován především ve formě individuální práce s koučovaným, kde se řeší nejčastěji zvyšování produktivity a lepší práce s časem. Koučink se zaměřuje na budoucnost, rozvoj a osobní růst koučovaného, je to specifický a velmi efektivní proces, ve kterém koučovaný aktivně pracuje a učí se používat efektivně „sám sebe“.

Čím to je? Co víc lidi motivuje, čemu více věří? Když jim řeknete, co mají dělat nebo když najdou s Vaší pomocí řešení sami ?... A o tom je koučink!

Koučovat neznamená radit, manipulovat nebo někoho do něčeho násilím nutit.

Lidé podávají výkon, protože chtějí, ne proto, že musí (John Whitmore)

Východiska koučinku

  • předem definované výstupy a výsledky
  • pracuje s permanentní zpětnou vazbou
  • je zaměřen do budoucnosti
  • je zaměřen na změny postojů, dovedností motivace koučovaného
  • je katalyzátorem - urychluje změny, řídí je, je tedy efektivnější než ostatní metody
  • pomáhá nalézt koučovanému nejefektivnější cestu k cíli, tedy ke zvýšení své i firemní výkonnosti!

Rychle se měnící prostředí podnikání je klíčový rys dnešní doby.

Lidé se potřebují častěji zorientovat v novinkách a naučit se pracovat se změnou. Koučink jim dává více sebevědomí a učí je vidět změny v pozitivním světle.

Nové struktury a systémy práce v organizacích je potřeba lépe využívat.

Firmy 21. století potřebují být flexibilní a maximálně využívat svůj potenciál. Proto více záleží na každém jednotlivci a jeho aktivním zapojení do fungování firmy. Lidem se také velmi často mění popis jejich práce – je potřeba, aby se s tím dokázali bez problémů vyrovnávat.

Osobní rozvoj se stává vysoce individuální záležitostí.

V menších organizačních celcích je velmi neefektivní vzdělávat a rozvíjet lidi ve stejných věcech. Je více potřeba využívat individuální talenty a podporovat jedinečnou osobní motivaci. Koučink je typickou „just-in-time“ metodou rozvoje jednotlivců i týmů.

Finanční ztráty z důvodu špatného managementu mohou mít fatální důsledky.

Pokud senior manažer udělá chybu nebo nepracuje podle svých ,možností, je dopad na firmu v současné době ,mnohem citelnější a rychlejší než před lety. Koučinkem se dá takovým chybným rozhodnutím lépe předejít a díky podpoře „myšlení mimo zaběhané principy“ lze lépe odhalovat skryté rezervy firmy.

Manažeři i klíčoví zaměstnanci se musejí umět rychle a dobře rozhodovat.

Rozhodovat se dobře a včas je jádrem úspěchu. Už není možné s každou drobností čekat na generálního ředitele, rozhodování probíhá na všech řídicích úrovních. Aby bylo efektivní, je potřeba systematicky projít všechny alternativy a najít nejlepší možné řešení. A není právě tohle podstata koučinku? ☺

Každý jednotlivec musí převzít zodpovědnost za svůj rozvoj a motivaci.

Trend delegování zodpovědnosti pravomocí funguje již nějakou dobu a nyní se k němu přidružuje i trend zodpovědnosti za vlastní rozvoj. Firmy nemohou garantovat jistotu stálého zaměstnání, tuto jistotu může ovlivnit jenom sám zaměstnanec – tím, že bude na sobě neustále pracovat a bude zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. Koučink rozvíjí v lidech to nejlepší – je tedy vhodnou metodou, jak naučit lidi zodpovědnosti vůči zaměstnavateli, nadřízenému a především – vůči sami sobě.

Všichni musejí umět co nejefektivněji využívat stávající zdroje.

Co dodat? :-)

  Zapomenuté heslo

Partneři

Koučink centrum
ICF