Podporujeme

Společensky Prospěšné Projekty D U O Inner Focus Sport Academy - IFSA

Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Často kladené otázky

Co to je koučink?

Koučink je nová profese.

Kouč:

 • pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat.
 • chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory.
 • podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji.
 • předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity.

"Díky kvalitnímu koučinku dosahují klienti lepších výsledků a dosahují je rychleji.“

V čem se liší koučink a konzultantství? Terapie? Trenérství? Přátelství?

Konzultantství. Koučink lze nazvat určitou formou konzultantství. Na rozdíl od něj ale koučink zajišťuje, že klient má možnost nové poznatky, nástroje, cesty nebo způsobilosti sám ihned implementovat úspěšně do praxe. A to způsobem, který mu nejvíc vyhovuje.

Terapie. Koučink není terapií. Nepracuje s „případy“, aby odhalil příčiny chování v minulosti nebo do hloubky porozuměl lidskému chování. Nechává na klientovi, jak se v problematice bude orientovat a jakou formu postupu si sám zvolí. Pomáhá mu postoupit kupředu a stanovit si cíle. Tyto cíle mohou být profesní nebo osobní a jsou vždy v souladu s tím, čeho klient chce ve svém životě dosáhnout.

Trenérství. Koučink má v sobě obsaženy některé aspekty sportovního trenérství, například týmovou práci, tah na branku nebo chuť vítězit. Rozdíl je v tom, že koučink staví na principu „win-win“ (výhra-výhra) a podporuje rozvoj klientových silných stránek.

Přátelství. Je jistě skvělé mít dobrého přítele. Ale může být nejlepší přítel nezávislým profesionálem, který je schopen vás provést důležitými situacemi v pracovním a/nebo osobním životě? Mějte svého nejlepšího přítele a mějte i svého kouče.

Jaká je základní filozofie koučinku?

Jednoduše taková, která říká, že všichni lidé jsou OK, jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout všech svých vytčených cílů. Za asistence kouče jich mohou dosáhnout rychleji a snáze.

Kdo si najímá kouče a proč?

Lidé se obracejí na kouče, pokud například:

 • chtějí dosáhnout lepších výsledků.
 • chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat.
 • chtějí vytčených cílů dosahovat snadněji.
 • chtějí ušetřit svůj čas.
 • chtějí lépe vybalancovat svůj život.
 • chtějí se naučit prožívat úspěch.

Jak se změním, budu-li používat koučink?

Toto jsou nejčastější výsledky koučinku:

 • Více si sebe vážím a lépe si rozumím.
 • Jsem schopen se rychleji a přesněji rozhodovat.
 • Umím lépe pracovat s časem a prioritami.
 • Dokáži se více soustředit na výsledky a dosahuji jich snadněji.
 • Mé cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vím přesně, co chci.

Pracuje kouč s profesními nebo osobními cíli?

S oběma. Kouč pracuje s vámi jako s jedinečnou a komplexní osobností, která bere v úvahu všechny aspekty vašeho života.

Na co se běžně zaměřuje kouč při práci s klientem?

Kouč se soustředí na to, co klient potřebuje nejvíce. Mezi nejčastější oblasti patří například:

 • rozvoj klientových způsobilostí a posílení jeho slabých stránek
 • odhalení rezerv, jejich aktivizace a využití
 • pomoc sladění klientových cílů s jeho osobními hodnotami

Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink přinést větší uspokojení a radost.

Proč koučink funguje?

To má několik důvodů:

 • Synergie mezi koučem a klientem je založená na důvěře a porozumění.
 • Jsou lépe nastaveny cíle – tak, aby jejich dosahování působilo klientovi radost a stimulovalo ho k dalším aktivitám.
 • Klient se učí novým dovednostem, které ho rychleji dovedou k úspěchu.
 • Klient používá jiný způsob učení se a vnímání souvislostí.
 • Klient využívá především pravou mozkovou hemisféru.

Proč je koučink poslední dobou tak populární?

I to má více příčin:

 1. Mnoho lidí už je udoláno vším tím „měl bych“ a opravdu touží dělat ve svém životě něco smysluplného a zajímavého. Problém je, že nejsou schopni to smysluplné sami nalézt a pokud i mohou, nedokáží najít cestu, jak to realizovat. Dobrý kouč jim může pomoci v obojím.
 2. Při koučinku hodně lidí objevuje, jak najednou věci, které se jim zdály předtím nesnadné a neuskutečnitelné, se dávají do pohybu a začínají být na dosah. Kouč není žádný čaroděj (i když někteří skoro ano :) ), ale má k dispozici rozsáhlý arzenál nástrojů jak napomoci Velkým Myšlenkám vstoupit do Reality. Prostřednictvím koučinku jsou tyto nástroje k dispozici jejich dalšímu rozvoji.
 3. Manažeři absolvovali za svůj profesní život mnoho tréninků zaměřených na nové znalosti a dovednosti. I přesto jsou stále posílání na další a další, protože nové znalosti neaplikují v praxi. Koučování využívá potenciál, který máme nyní již k dispozici a snižuje bariéry, díky kterým tento potenciál nevyužíváme. Viz rovnice: Výkon = potenciál – interference.

Prosím, vysvětlete mi, jak koučink funguje na nějakém příkladu...

Osobní kouč pracuje podobně jako třeba trenér nebo učitel hudby, ale jeho práce je komplexnější. Kouč předkládá výzvy a využívá je k tomu, aby poznal, co pro vás znamená ve vašem životě úspěch a výhra. Kouč je váš partner, který vás podporuje jak v práci, tak v osobním životě. Kouč je osoba, která se stará o to, abyste co nejlépe využili svůj potenciál a dokázali pracovat se svou vlastní motivací.

Nezáleží na tom, v jaké fázi života se nacházíme, vždy máme nějaké sny, cíle a přání. Větší úspěch, více peněz, kvalitnější vztahy, poznání smyslu života,…. Je v lidské přirozenosti chtít poznat víc, být něčím a něco po sobě zanechat – a my všichni toužíme najít cestu, jak to dokázat.

Většina lidí věří, že „tvrdě pracovat a jít si vlastní cestou“ je nejlepší recept jak získat štěstí, moc i peníze. Jsou přesvědčeni a smířeni s tím, že za to musejí zaplatit – cena je často podlomené zdraví, nedostatek času na zábavu a přátele, únava a apatie, odcizení v rodině. Nejsmutnější je, že i když svých představ nakonec dosáhnou, často zjistí, že usilovali o něco, co vůbec nechtěli. A ocitají se opět na začátku anebo hůře – ztrácejí chuť a elán.

Atleti a umělci tyto stavy dobře znají. Vědí, že potřebují někoho dalšího, kdo jim pomůže nastavit cíl, objevit skutečnou motivaci a potřebu a stanovit efektivní cestu k dosažení vytčené mety. Používají tedy speciální profesionály, kteří jsou k tomu určeni. Žádný špičkový sportovec nebo hudebník by bez nich příliš daleko nedošel.

A co lidé, kterým se již velmi dobře daří? Potřebují i oni své kouče?

Nemusí nutně potřebovat klasický koučink. Ale je dobré si čas od času sám pro sebe potvrdit: dělám opravdu to, co mě nejvíc naplňuje? Nepřehlédl jsem něco důležitého? Je pro mě život zábavný? Jak to se mnou bude vypadat za takových 15 let? Mám to, čeho jsem opravdu v životě chtěl dosáhnout?

Zjistili jsme, že i úspěšní lidé si potřebují ve svém životě klást další výzvy. Koučink tedy i jim může pomoci.

Vzniká při koučinku mezi koučem a jeho klientem závislost?

Neměla by. Klient může „potřebovat“ kouče za účelem maximálního vytěžení svých dovedností, využití příležitosti nebo nastartování dalšího růstu, ale není to závislost. Každý člověk, který pracuje s koučem, dostává jeho podporu, nástroje a vedení. Ale emocionální nebo psychologická závislost na osobě kouče nevzniká. Koučink na rozdíl od terapie je vhodný pro zdravé osoby, které jsou dostatečně silné a nepotřebují se na nikoho jiného emočně vázat. Řekli jsme již dříve, že koučink pomáhá dosáhnout lepší budoucnosti: úspěchu, hmotného zajištění a vyšší kvality života.

Může koučink někomu ublížit?

Ne. Proč? Kouč nenahrazuje psychologa-terapeuta. Nesnaží se kontrolovat klientovo myšlení. Je klientovým důvěryhodným partnerem a oba hledají společně cesty, které budou pro klienta a jeho cíle těmi nejlepšími.

Mohu si najmout kouče jen na krátkou dobu – například na projekt?

Jistě. Někteří klienti využívají koučink v případech, které vyžadují zvláštní podmínky a nasazení. Nicméně velmi často se pak stává, že i po skončení projektu s koučem dále spolupracují, neboť objeví mnoho dalších zajímavých věcí, které jim koučink umožňuje.

Jak dlouho se doporučuje spolupracovat s koučem?

Většina koučů nabízí programy koučinku v rozsahu 3-6 měsíců, ale nechá vás program ukončit okamžitě, pokud začnete mít dojem, že se koučink pro vás neubírá tou správnou cestou. Jen zřídkakdy po vás bude kouč chtít písemnou smlouvu s požadavkem na dodržení plánované doby. Dobrý kouč nikdy nemá nedostatek práce. Samozřejmě pro korporátní klienty je písemná smlouva finančně výhodnější.

Kolik koučink stojí?

To záleží na zvolené formě koučinku. Většina koučů pracuje se sazbou 3.000 – 8.000,- Kč za 60ti minutové sezení. V zahraničí je velmi oblíbený telefonický koučink anebo koučink prostřednictvím chatu na internetu. Ty ale v českých podmínkách jsou zatím využívány minimálně.

  Zapomenuté heslo

Partneři

Koučink centrum
ICF